07162018Thứ 2

Giới thiệu về Khoa Dược

Khoa Dược là khoa chủ chốt trong khối ngành sức khỏe tại Trường ĐH NTT. Khoa được thành lập theoQuyết định số 232/2008/QĐ-PHC do Hiệu trưởng Trường CĐ NTT ký ngày 08/08/2008 với chức năng đào tạo Dược sĩ trung cấp.

Theo Quyết định số 3381/QĐ-BGDĐT ký ngày 18/08/2011, Khoa được phép đào tạo Dược sĩ cao đẳng. Năm 2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đào tạo hệ Cao đẳng nghề nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các xí nghiệp và nhà máy sản xuất thuốc. Theo Quyết định số 1887/QĐ-BGDĐT ký ngày 29/05/2013 cho phép đào tạo Dược sĩ đại học.

Khoa có 26 phòng thí nghiệm (PTN), gồm:

– 6 PTN về hóa học: 1 phòng Hóa đại cương – Vô cơ, 1 phòng Hóa hữu cơ – Hóa lý, 2 phòng Hóa Dược, 1 phòng Hóa phân tích, 1 phòng Kiểm nghiệm;

– 6 PTN về sinh học và xét nghiệm : 1 phòng Sinh lý, 1 phòng Sinh học phân tử, 1 phòng Vi sinh – Ký sinh trùng, 1 phòng Độc chất, 1 phòng Sinh hóa, 1 phòng xét nghiệm Sinh hóa;

– 4 PTN về dược liệu: 1 phòng Thực vật Dược, 1 phòng Sinh Học Đại Cương, 1 phòng Dược liệu; 1 phòng Dược Cổ Truyền.

– 2 PTN về sử dụng thuốc: 1 phòng Dược lý, 1 phòng Dược lâm sàng;

– 4 PTN về sản xuất thuốc: 2 phòng Bào chế, 2 phòng Công nghiệp Dược;

– 1 phòng thực hành Đảm bảo chất lượng thuốc;

– 1 phòng thực hành Quản lý Dược;

– 1 phòng nghiên cứu khoa học;

– 1 Phòng thực hành Tin Học Ứng Dụng.

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực Dược có chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, quốc gia và khu vực.

Khoa Được mở rộng chuyên ngành đào tạo và có khả năng liên thông, liên kết với các trường đại học – viện đào tạo trong nước và khu vực.

SỨ MỆNH

Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ sở giáo dục đại học cung cấp các kiến thức và kỹ năng nhằm ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Dược, đảm bảo nguồn nhân lực tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp Dược trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

MỤC TIÊU

Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một khoa định hướng ứng dụng và thực hành. Khoa Dược hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục ĐH đại chúng, tạo lập môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi SV, trang bị cho người học năng lực tự học, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để họ phát triển mọi tiềm năng và có thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi, có cơ hội tìm được việc làm ngay khi tốt nghiệp, thông qua đó đóng góp cho việc tạo dựng lĩnh vực Dược nói riêng và ngành y tế nói chung góp phần phồn vinh về kinh tế, ổn định về xã hội, phát triển bền vững và vươn lên hội nhập khu vực và toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Kiến thức – Kỹ năng (kiến thức chuyên ngành; kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và tự học)
  • Dược đức (đạo đức hành nghề Dược)
  • Năng động (trong học tập, nghiên cứu; và làm việc)
  • Trí tuệ (với tâm trong, trí sáng, xử trí mọi vấn đề thông minh)
  • Trách nhiệm (với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, và quốc tế)
  • Triết lý đào tạo: Học để hiểu biết – Học để trưởng thành – Học để tương tác với người khác – Học để làm việc.
  • Khẩu hiệu (Slogan): Giàu y đức, giỏi chuyên môn, dấn thân vì cộng đồng.

Thông tin quan trọng

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses