07162018Thứ 2

Cơ sở vật chất

Khoa Dược đã và đang xây dựng 26 phòng thí nghiệm nhằm phục vụ cho việc giảng dạy cho sinh viên học tại Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với những trang thiết bị hiện đại.

Thông tin quan trọng

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses