06232018thứ 7

Sẽ cắt chỉ tiêu nếu công bố sai số liệu sinh viên có việc làm

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng (ảnh), Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết sẽ công khai kết quả kiểm tra các trường để xã hội có đủ thông tin.

Bắt buộc các trường phải thực hiện

Bà đánh giá như thế nào về việc các trường công bố tỷ lệ sinh viên (SV) tốt nghiệp có việc làm hiện nay?

Việc điều tra, công bố tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm đã được thực hiện tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH trong các năm qua vì là một trong những tiêu chí kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc quản lý tỷ lệ SV tốt nghiệp của các trường được thực hiện theo cách thức của từng trường và chưa được kiểm chứng.

Năm nay là năm đầu tiên Bộ chính thức yêu cầu các trường thực hiện điều tra, khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp theo mục tiêu chung nêu trên. Kết quả điều tra, khảo sát yêu cầu phải báo cáo về Bộ và công bố công khai trên website của trường.

Như vậy, từ nay về sau, việc điều tra, khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp là công việc thường xuyên, cần thiết, bắt buộc đối với mỗi trường. Do đó, Bộ hy vọng các trường sẽ công bố tỷ lệ SV tốt nghiệp với độ tin cậy cao, khách quan, trung thực để khẳng định uy tín của trường.

viec lam sinh vien

Sinh viên tham gia ngày hội phỏng vấn, tuyển dụng tại TP.HCM. Nguồn Internet

Làm sao để Bộ phát hiện trường nào báo cáo không trung thực?

Trên cơ sở so sánh thông tin trong báo cáo với thông tin trường đã công khai, cùng với các minh chứng xác thực về phương pháp, quy trình, kết quả điều tra việc làm của SV tốt nghiệp... Bộ sẽ phân loại báo cáo, kiểm tra kỹ những báo cáo có độ tin cậy không cao và kiểm tra ngẫu nhiên đối với một cỡ mẫu phù hợp để xác định độ tin cậy báo cáo của các trường.

Dữ liệu báo cáo hằng năm của các trường sẽ được Bộ tổng hợp, tạo thành cơ sở dữ liệu chung của ngành về SV tốt nghiệp để so sánh, đối chiếu với thông tin báo cáo của các trường trong các năm sau. Việc so sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm hằng năm cũng là cơ sở để xem xét về độ tin cậy của báo cáo...

Sinh viên tham gia ngày hội phỏng vấn, tuyển dụng tại TP.HCM

Bộ sẽ làm gì đối với các trường công bố không trung thực?

Kết quả kiểm tra của Bộ dự kiến cũng sẽ được công bố công khai để xã hội có đủ thông tin và thực hiện quyền giám sát. Đối với các trường công bố không trung thực, tùy theo nguyên nhân, mức độ mà có thể xem xét đến việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trong năm học tiếp theo. Tuy nhiên, nếu trường nào công khai thông tin về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp không chuẩn xác thì chính trường đó tự đánh mất mình vì xã hội sẽ không tin vào tất cả các thông tin khác do trường cung cấp.

Biện pháp giảm tình trạng thất nghiệp

Theo bà, thực hiện những quy định này có giảm được tình trạng thất nghiệp của SV ra trường như hiện nay không?

Tình trạng SV tốt nghiệp ra trường không có việc làm phụ thuộc nhiều yếu tố như: tình hình kinh tế xã hội trong từng giai đoạn, khả năng thu hút đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực... nên giải quyết tình trạng này cũng phải tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ.

Việc yêu cầu các trường công bố tình hình việc làm của SV tốt nghiệp cũng là một trong các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng thất nghiệp của SV thông qua việc hỗ trợ người học có thông tin về khả năng tìm việc làm của các ngành đào tạo, trường mà họ muốn theo học. Đồng thời điều này giúp các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao tỷ lệ SV có việc làm, giảm bớt tỷ lệ không có việc làm...

Việc công khai thông tin việc làm của SV tốt nghiệp các ngành nghề, các chương trình đào tạo cũng giúp cho nhà trường điều chỉnh, đổi mới phương pháp, mục tiêu đào tạo, cung cấp thêm những kỹ năng mà SV còn thiếu để cải thiện cơ hội việc làm của SV. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, mục tiêu đào tạo không chỉ nhắm vào việc giúp SV tìm được việc làm trong cơ quan nhà nước mà phải đào tạo năng lực khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác; rèn luyện năng lực ngoại ngữ tốt, am tường môi trường đa văn hóa để có thể tìm kiếm việc làm ở các công ty đa quốc gia trong và nước ngoài. Đó là những cách tiếp cận mới nhằm giảm tỷ lệ SV tốt nghiệp bị thất nghiệp.

Cơ quan quản lý từ đó cũng có cơ sở đánh giá khả năng tham gia vào thị trường lao động của SV từng ngành nghề, từng cơ sở đào tạo cũng như nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo...

Đăng Nguyên

(thực hiện)

Thông tin quan trọng

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses