06232018thứ 7

ĐH tự chủ chuyển sang chế độ tập thể lãnh đạo

Theo đó, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa được Chính phủ ban hành nêu rõ Chính phủ nhất trí đẩy mạnh thực hiện tự chủ ĐH gắn với nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, đổi mới mô hình quản trị ĐH theo hướng chuyển từ chế độ thủ tưởng (hiệu trưởng) sang chế độ tập thể lãnh đạo (hội đồng trường) tương tự như đã thực hiện đối với đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Như vậy, hội đồng trường sẽ thành cấp có thực quyền, chứ không thể hoạt động hình thức như đa số các hội đồng trường hiện có.

DH tu chu chuyen sang che do tap the lanh dao

Sinh viên tại Đại học Nguyễn Tất Thành

Các trường ĐH sẽ được giao tự chủ cả về mặt chuyên môn, tổ chức nhân sự, tài chính, nhưng đồng thời cũng phải tăng cường trách nhiệm giải trình.

Đặc biệt, việc tự chủ sẽ theo hướng giảm mạnh sự can thiệp hành chính của cơ quan chủ quản đối với hoạt động trường ĐH, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản.

Ngày 15-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết Chính phủ cũng giao Bộ GD-ĐT rà soát lại quy định của một số luật có liên quan để quy định phù hợp và có thể kiến nghị sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Theo thứ trưởng Ga, nếu nghị định cho phép các trường đổi mới cơ chế hoạt đông được tự chủ hoàn toàn trong mở ngành, cho phép cán bộ viên chức đến tuổi nghỉ hưu được kéo dài thời gian công tác chuyên môn cũng sẽ được tiếp tục giao vị trí quản lý nếu các trường có nhu cầu và hội đồng trường bổ nhiệm thì sẽ phải kiến nghị để sửa đổi, bổ sung đối với Luật Giáo dục ĐH, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức...

Dự kiến nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục ĐH sẽ được ban hành trong năm 2016.

Ngọc Hà

Thông tin quan trọng

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses